Finans Ne Demek?

Finans ne demek? Sorusuna kaynakçalarla birlikte cevap verdik. Finans kategorimizi kullanırken bu içerik işinize yarayacaktır.

Finans, paranın yönetimi ve kaynakların tahsisi ile ilgili çeşitli faaliyetleri kapsayan geniş bir terimdir. Bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin fonları nasıl edindikleri, kullandıkları ve yönettiklerinin incelenmesini içerir. Finans, kişisel finanstan kurumsal finansmana, yatırım yönetimine ve finansal analize kadar her şeyi kapsayan geniş bir kapsama sahiptir. Basit anlamda finans, parayı yönetme sanatı olarak tanımlanabilir. Bireylerin ve kuruluşların finansal kaynakları hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olduğundan hem kişisel hem de iş yaşamının çok önemli bir yönüdür.

Finansın iş ve kişisel yaşamdaki önemi abartılamaz. İş dünyasında finans, bir şirketin başarısının veya başarısızlığının belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İşletmelerin sermaye artırmasına, nakit akışını yönetmesine ve stratejik yatırımlar yapmasına yardımcı olur. Kişisel düzeyde finans, bütçeleme, tasarruf ve yatırım gibi kişisel finansmanı yönetmek için gereklidir. Bireylerin ev satın alma, emeklilik için tasarruf yapma veya iş kurma gibi finansal hedefleri hakkında bilinçli kararlar almalarını sağlar.

Finans Alanları Nelerdir?

Kurumsal finansman, bireysel şirketlerin finansal yönetimine odaklanan en iyi bilinen finans alanlarından biridir. Bu alan, işlemin yürütülmesi, varlık değerlemesi, sermaye yatırım analizi ve iş planlaması dahil olmak üzere bir şirketin mali durumunun belirlenmesini içerir. Kurumsal finans uzmanları, şirketlerin finansman seçenekleri, birleşme ve satın almalar ve risk yönetimi dahil olmak üzere finansal stratejileri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için çalışır. Bu alan, her büyüklükteki işletme için hayati öneme sahiptir çünkü bireysel şirketlerin uzun vadeli finansal istikrarını ve başarısını sağlamaya yardımcı olur.

Finans alanları:

  • Bireysel Finans
  • İşletme Finansı

Vikipedi, Finans hakkında daha geniş kaynak sunmaktadır.

Yatırımlar, işletmelerin ticari faaliyetlerini yürütmeleri için kaynak veya yatırım sağlama süreciyle ilgilenen bir diğer önemli finans alanıdır. Yatırım uzmanları, bireylerin ve kuruluşların hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve diğer yatırım araçları dahil olmak üzere mali kaynaklarının nasıl tahsis edileceği konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için çalışır[6]. Bu alan, risk analizi, portföy yönetimi ve finansal analiz dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri içerir. Yatırım profesyonellerinin, yatırım stratejileri hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için finansal piyasalar ve küresel ekonomi hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir.

Finansal kurumlar ve piyasalar, finansal piyasa katılımcıları arasında fon alışverişini kolaylaştıran sistem, kurum ve araçları kapsayan, finansın üçüncü ana alanıdır[8]. Bu alan, portföy yönetimi ve pazar araştırmasından finansal analiz ve yatırım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri içermektedir[9]. Finansal piyasalar, işlem gören araçların piyasaya ilk kez sürülmesine bağlı olarak birincil ve ikincil olarak sınıflandırılabilir[10]. Finansal kurumlar, likidite sağlayarak, riski yöneterek ve borç alanlar ile borç verenler arasındaki fon akışını kolaylaştırarak finansal sistemde kritik bir rol oynamaktadır[11]. Ortaklık mekanizması genellikle hisse senetlerinin bir şirketin ortaklık payını temsil ettiği borsalarda uygulanmaktadır.

Yatırımsız Para Kazandıran Oyunlar içeriğimize göz atın.

2007 – 2008 Finansal Krizi

2007-2008 mali krizi, yüksek faizli ipotek krizi ve konut balonunun patlamasından kaynaklandı. Emlak piyasası, düşük faiz oranları ve düşük gelirli ve zayıf kredi geçmişine sahip hanelere verilen yüksek riskli subprime ipotek kredileri sayesinde yükselmeye devam etti. Ancak bu balon sürdürülemez hale geldi ve sonunda patlayarak konut fiyatlarında önemli bir düşüşe ve ipoteklerde yaygın temerrütlere yol açtı. Bu krizin finansal sistem genelinde dalgalanma etkisi oldu ve bankaların iflasına ve kurtarma operasyonlarına yol açtı.

Banka iflasları ve kurtarma operasyonları mali krizin doğrudan bir sonucuydu. 2008 yılında küresel ekonomi durgunluğa girdi ve birçok büyük finans kurumu çöküşün eşiğine geldi. Finansal sistemin tamamen erimesini önlemek için dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, bankalara ve finansal kuruluşlara yönelik büyük çaplı kurtarma operasyonları uyguladı. Bu kurtarma paketleri tartışmalıydı ve kamuoyunun ciddi tepkisine yol açtı; birçok kişi bankaların pervasız davranışları nedeniyle ödüllendirildiğini düşünüyordu. Ancak alternatif, küresel finansal sistemin tamamen çökme potansiyeliyle birlikte felaket olabilirdi.

YouTube video
YouTube video
YouTube video
YouTube video

Yorum yapın